قابل توجه برگزیدگان محترم ...

در ذیل فرمت ارائه شفاهی آثار خدمتتان تقدیم می شود. لطفا مطابق همین فرمت ارائه های خود را آماده و به ایمیل دبیرخانه همایش(dlspir@ihuo.ac.ir) ارسال نمائید. در ضمن رزومه ارائه دهندگان هم مطابق فرمت ارسال شده همراه با فایل ارائه ارسال نمائید.

 

1. قالب ارائه آثار

 

2. قالب رزومه ارائه دهنده

 

   تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1401-02-30
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1401-03-20
 • تاریخ شروع همایش
  1401-03-24 08:00
 • تاریخ پایان همایش
  1401-03-25 18:00
برگزار کنندگان

اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی (خرداد ماه 1401)