انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته با گذر از حوادث، پدیده‌ها و بحران‌های طبیعی و یا دشمن‌ساخته استحکام ساخت درونی خود را به اثبات رسانده است. دوران بسیار پیچیدة دفاع مقدس، ایجاد تریم‌های همه‌جانبه و شکنندة دشمنان و نیز حوادث و بلایای طبیعی و آخرین پدیدة پاندمیک یعنی بیماری کرونا همه از موضوعاتی هستند که برای عبور از آن‌ها مستلزم اقدامات لجستیکی، آمادی و پشتیبانی دقیق و به‌موقع است. 

به‌طور قطع در گام دوم انقلاب اسلامی تقابل دشمنان اسلام و انقلاب برای پیشگیری از روند رو به رشد اندیشه‌های انقلاب برنامه‌ریزی‌های پیچیده‌تری خواهند نمود و برای مهار انقلاب تهدیدهای خود را توسعه خواهند داد. یکی از موضوعات مهم در حوزة آمادی توجه به اقتصاد مقاومتی است که اگرچه تاکنون به معنای واقعی تحقق نیافته است اما به همین مقدار توجه بخشی از توطئه‌های دشمنان را خنثی ساخته است. پیشرفت روزافزون علم و فناوری در حوزة آمادی و لجستیکی نقش بسیار مشهود و محسوسی دارد و برای دستیابی به توانایی در عملیات‌های آمادی نیاز به دانایی در حوزة علم و فناوری امری بدیهی و ضروری است که در صحنه‌های نبرد آینده فناوری‌های نوین در بهره‌گیری از تجهیزات و نگهداری آن‌ها بسیار مورد توجه و استفاده خواهد بود. آماد و پشتیبانی دفاعی با نگاه به آینده برای افزایش و ارتقاء آمادگی در صحنه‌های نقش‌آفرین در مناسبات داخلی، منطقه‌ای و جهانی مستلزم مدیریت  جهادی و انقلابی است تا با عبور از بحران‌های اجتماعی و صحنه‌های ناشی از عدم قطعیت‌های سناریوگونه در گام دوم انقلاب زمینه‌های اقتدار نظام انقلابی در جهان بیش از پیش تبلور یابد. با همین افق ضرورت دارد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد قدرت و امنیت ایران اسلامی با هم‌افزایی و وحدت رویه در مأموریت‌های مشترک بتوانند الگوی جدیدی از نقش‌آفرینی خود در صحنه‌های دفاعی را به ظهور برسانند؛ از این رو در گام ابتدایی این اندیشه «اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی» می‌تواند رویکرد مناسب و مطلوب را در صحنة ارتباطات و اقدامات سازمانی رقم بزند و با وحدت و همکاری بین رده‌های لجستیکی و پشتیبانی سازمان‌های نیروهای مسلح دانایی و توانایی خود را نیز در یک فضای مشترک به نمایش بگذارند.