قابل توجه پژوهشگران و کارکنان محترم شاغل در سازمان‌ها و دانشگاه‌های نیروهای مسلح

29 فروردین 1401

«قابل توجه پژوهشگران و کارکنان محترم شاغل در سازمان‌ها و دانشگاه‌های نیروهای مسلح علاقه‌مند به شرکت در اولین همایش سراسری آماد و پشتیبانی دفاعی در گام دوم انقلاب اسلامی، به اطلاع می‌رساند به منظور ارسال آثار خود اعم از مقاله، پایان‌نامه/رساله، ایده، طرح پژوهشی، کتاب و تجربة موفق از مسیر تعیین شده در دبیرخانة سازمانی خود اقدام نمایند. شایان ذکر است وبگاه مندرج در پوستر همایش ویژة محققین دانشگاه‌های خارج از نیروهای مسلح می‌باشد.»